Tietoa äänieristyksestä

Desipo tuotteet

Tuotanto
Nokiantie 21
52700 Mäntyharju

Desipo Oy:n äänieristystuotteet.

Laki
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään Suomen rakentamismääräyskokoelmasta ja sen määräysten ja sääntöjen sitovuudesta. Meluntorjuntaa koskeva olennainen tekninen vaatimus koskee kaikkia rakennuksia, joissa ihmisiä oleskelee.

Viihtyisyys
Viihtyisyyskäsite liittyy nukkumiseen, oleskeluun, työskentelyyn ja rentoutumiseen sekä muihin tavanomaiseen elämiseen kuuluviin toimintoihin. Ääniolosuhteiden viihtyisyysvaatimuksen täyttäminen edellyttää, että tilat ovat hiljaisempia kuin pelkästään terveydellisyyden kannalta vaaditaan.

Lähde: Ääneneristys rakennuksessa, Ympäristöministeriö 2003.

Linkit

Ohjeet