Privacy Policy

Desipo Oy

Production
Nokiantie 21
52700 Mäntyharju

KOKEMUS TUO VARMUUTTA JA OSAAMISTA VALMISTAA ASIAKKAAN TOIVEIDEN MUKAISIA TUOTTEITA.

YDINRYHMÄLLÄMME ON YLI 30 VUODEN KOKEMUS PUUN KÄSITTELEMISESTÄ ERILAISIKSI TUOTTEIKSI.

OLEMME VAKAVARAINEN YRITYS JA TOIMITAMME TUOTTEET SOVITUSTI.

Desipo Oy Privacy Policy

New EU privacy-setup (GDPR) becomes valid on May 25, 2018.

Tietosuojaseloste 24.5.2018 (CURRENTLY AVAILABLE IN FINNISH ONLY, PLEASE CONTACT US IF NECESSARY)

Asiakas- ja yhteistyökumppanitietorekisteriä koskeva tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Desipo Oy 
Yhteystiedot: Nokiantie 21, 52700 Mäntyharju

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Desipo Oy / Aimo Savela Jahtikatu 12 as3, 15610 Lahti. 0207 419 121 info@desipo.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava
Desipo Oy / Aimo Savela Jahtikatu 12 as3, 15610 Lahti. 0207 419 121 info@desipo.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaat toimittajat sekä yhteistyökumppanit

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen 
 • palveluistamme kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Contact Us

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@desipo.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Tietosuojaseloste 24.5.2018 (CURRENTLY AVAILABLE IN FINNISH ONLY, PLEASE CONTACT US IF NECESSARY)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 
 • RPT Docu Oy

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Desipo Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Etelä–Savon Työterveys Oy
 • Visma Fivaldi / Software Oy
 • Lahden Laskentatiimi Oy
 • RPT Docu Oy

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.